Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2021

Code miễn phí upload các loại file trong php

Cùng Code PHP đơn giản Upload các lại file


Xin chào các bạn hôm nay chúng ta sẽ cùng học, cùng code một với hàm move_uploaded_file() trong ngôn ngữ lập trình php. Code upload các loại file trong php sẽ được chia sẻ miễn phí nhé các bạn vùa mới học có thẻ tải về tham khảo hoặc code thử cho quen, Và bây giời chúng ta sẽ vào giải quyết bài toán nào.

Bài toán đặt ra: Viết một chương trình bằng ngôn ngữ lập trình php. Cho phép Upload các loại file khác nhau trong cùng một lần upload và cùng lúc nhiều file khác nhau.

Vậy, như đề bài đã đặt ra cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ bắc đầu vào phân tích đề bài và thực hiện nó.

+ Phân tích chức năng: Chức năng chỉ đơn giản là Cho phép Upload file.
+ Phân tích điều điều kiện: Điều kiện có 2 điều kiện là
    - Upload các loại file khác nhau.
    - Upload cùng một lúc nhiều loại file khác nhau.

Thực hiện phân tích đề bài của bài toán đặt ra

Sau khi phân thích xong đề bài chúng ta tiến hành xác định hướng code và những Hàm hay biến sẽ dùng trong chương trình. Chủ yếu là Hàm.

Trong chương trình trên Hàm đầu tiên mình xác định được để Upload file là hàm có tên: move_uploaded_file.

Cú pháp của nó: move_uploaded_file(file, dest)
Nó có 2 giá trị tham số được truyền vào hàm là:
 • file: Tham số file này được chỉ định là tên của tệp cần tải lên.
 • dest: Tham số dest thứ 2 này được chỉ định vị trí lưu trữ cho tệp mới khi tải lên.
Các bạn có thể bỏ qua nếu bạn đã hiểu rõ về hàm move_uploaded_file().

Hai hàm tiếp theo bạn cần dùng là isset() và count(). Nếu bạn vừa mới học bạn hãy tìm hiểu thêm về hai hàng cơ bản này vì bạn sẽ phải dùng rất nhiều trong quá trình làm dự án sau này của  bạn còn bài này mình sẽ không đi sâu vào nó. Mà chúng ta sẽ tập trung giải quét bài toán đầu bài đặt ra.

Code chương trình PHP Upload file

+ Bước 1: Tạo foder có tên là 'upload_file' vì là tên foder nên mình đặt là vậy còn tùy bạn đặt thế nào cũng được. Trong thư mục upload_file tạo thêm một file có tên upload.php có đuôi '.php' và một thư mục có tên là uploads.

Cấu trúc thư mục (foder) như sau:


Code miễn phí upload các loại file trong php
Code miễn phí upload các loại file trong php


+ Bước 2: viết chương trình code php
- Tạo form để Upload file lên
	
<form method="post" enctype="multipart/form-data">
  <p>Chọn file để upload:
  (Cỡ lớn nhất mà PHP đang cấu hình cho phép upload là
  <?=ini_get('upload_max_filesize')?>)</p>

  <input name="fileupload[]" type="file" multiple="multiple" />
  <input name="fileupload[]" type="file" multiple="multiple" />
  <input type="submit" value="Đăng ảnh" name="submit">
</form>

Khai báo biến 


	$files = $_FILES['fileupload'];
	$names   = $files['name'];
	$types   = $files['type'];
	$tmp_names = $files['tmp_name'];
	$errors   = $files['error'];
	$sizes   = $files['size'];

Kiểm tra và Upload file (Tải file lên)


 $numitems = count($names);
 $numfiles = 0;
 for ($i = 0; $i < $numitems; $i ++) {
       //Kiểm tra file thứ $i trong mảng file, up thành công không
  if ($errors[$i] == 0)
  {
   $numfiles++;
   echo "Bạn upload file thứ $numfiles:<br>";
   echo "Tên file: $names[$i] <br>";
   echo "Lưu tại: $tmp_names[$i] <br>";
   echo "Cỡ file: $sizes[$i] <br><hr>";

         //Code xử lý di chuyển file đến thư mục cần thiết ở đây
         //Ví dụ 
   move_uploaded_file($tmp_names[$i], 'uploads/'.$names[$i]);

  }
 }
 echo "Tổng số file upload: " .$numfiles;
}


Tất cả chương trình php tải file lên

 <?php

 if (($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') &&
  (isset($_FILES['fileupload']))) {

 $files = $_FILES['fileupload'];

 $names   = $files['name'];
 $types   = $files['type'];
 $tmp_names = $files['tmp_name'];
 $errors   = $files['error'];
 $sizes   = $files['size'];


 $numitems = count($names);
 $numfiles = 0;
 for ($i = 0; $i < $numitems; $i ++) {
       //Kiểm tra file thứ $i trong mảng file, up thành công không
  if ($errors[$i] == 0)
  {
   $numfiles++;
   echo "Bạn upload file thứ $numfiles:<br>";
   echo "Tên file: $names[$i] <br>";
   echo "Lưu tại: $tmp_names[$i] <br>";
   echo "Cỡ file: $sizes[$i] <br><hr>";

         //Code xử lý di chuyển file đến thư mục cần thiết ở đây
         //Ví dụ 
   move_uploaded_file($tmp_names[$i], 'uploads/'.$names[$i]);

  }
 }
 echo "Tổng số file upload: " .$numfiles;
 }
 ?>

 <form method="post" enctype="multipart/form-data">
  <p>Chọn file để upload:
   (Cỡ lớn nhất mà PHP đang cấu hình cho phép upload là
   <?=ini_get('upload_max_filesize')?>)</p>

   <input name="fileupload[]" type="file" multiple="multiple" />
   <input name="fileupload[]" type="file" multiple="multiple" />
   <input type="submit" value="Đăng ảnh" name="submit">
 </form>

 


 

Kết quả Dome:


upload các trong php
upload các file trong php


Bạn có thể thêm nhiều trường input vào hoặc chỉ cho một trường input tải nhiều file Thì chương trình cũng sẽ chạy đăng được nhiều file lên . Mình chạy Demo 2 trường.

Trên dây là cách tải Code miễn phí upload các loại file trong php. Huy cũng rất cơ bản và đơn giản thôi, Nếu bạn có thắc mắc hay câu hỏi gì liên quan đến code hãy mạnh dạng Comment ở phí dưới  mình sẽ đọc và trả lời nhé. Chào.

Một số bài viết liên quan đến seo mình nghĩ bạn sẽ quân tâm: 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét